European Documentary Center

1. "Karl Kurt Klein" European Documentary Center at the "Mihai Eminescu" Central University Library

1.1 Objectives

Agreement establishing the European Documentation Centre Karl Kurt Klein " Iasi was signed in July 2009 by the European Commission Representation in Romania and the Central University Library "Mihai Eminescu" Iasi.

„Karl Kurt Klein" EDC:

 • offering comprehensive information and documentation, providing its beneficiaries a collection of documents on European issues, both developed by the Community institutions and other providers of publications on magnetic media or traditional and online;
 • inspection promote and develop education and European integration by organizing, hosting and encouraging its beneficiaries to take part in such aa debate on European issues;
 • provide general information on EU policies, promote and provide information about EU institutions about the activities of the Union, provide guidance for finding any type of information on this topic;
 • ◾Commission forward the EU public's suggestions and concerns raised in the active integration in the EU approach.

Coordinating: dr. Ivona Olariu
E-mail: ivona@uaic.ro
Tel.: 0232 201151

1.2 Location

The center operates from the second floor of the headquarters of BCU Iasi, in the Reading room II.

1.3 Acces

CDE and access to collections available online EU consultation information (from computers in CDE or media room) is based on the BCU entry permit. EDC publications are being consulted in the center.

1.4 Opening Hours

Monday - Friday 8.30-20.00
During examination sessions, the center is open
Monday - Saturday 8.30-20.00
Sunday 8.30-13.00
During holidays, it adopted a special program.

1.5 Collections

CDE provides resources for information and documentation::

 • thorough documentation:
  • books and periodicals - provided by the Office for Official Publications of the European Communities in Luxembourg, the traditional media, electronic media (CD, DVD) or online;
  • books and periodicals focusing on Europe - provided by other publishers in the country and abroad, the traditional media, electronic media (CD, DVD) or online (database);
 • general information: brochures, flyers, brochures, posters.

2. About the European Documentation Centres (EDC) and the Europe Direct network

European Documentation Centres (EDC) are designed to promote and strengthen education and research in European integration, providing scientific and academic community in Romania in documenting information and assistance on legislation, policies, programs and opportunities offered by EU.

European Network of EDC, the European Commission established in 1963, is since 2005 part of public information activities of the European Commission called "Europe Direct".

Europe Direct network aimed at informing citizens and communicate with them locally and is composed, at European level of about 500 information centers and over 400 documentation centers.

In Romania, Europe Direct network includes 31 information centers, documentation centers 14, and a team of European PolicyTeam Europe.

3. Information about the European Union

3.1 EU and Romania

 • Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Web: ec.europa.eu/romania
31 Vasile Lascar Str., 020492 Bucharest
Telephone: (+ 40-21) 203.54.00
Fax: (+40-21) 316.88.08
E-mail: comm-rep-ro@ec.europa.eu

 • Biroul de informare al Parlamentului European în Romania

31 Vasile Lascar Str., 1st floor, Sector 2, Bucharest - 020492
Tel.: 0040 21 405 0880; 0040 21 305 7986
Fax: 0040 21 405 0886; 0040 21 315 7929
E-mail: epbucarest@europarl.europa.eu

3.2 EU Institutions

3.3 EU Documents

3.4 EU Activities

3.5 European Legislation

3.6 Europe Direct

3.7 European Statistics

3.8 EU directly

3.9 EU Libraries

 1. EUROLIB include biblioteci instituţionale europene, organizate pe baza unui acord adoptat prin rezoluţie în cadrul Adunării Generale de la Dublin, pe 18 aprilie 1997. Această reuniune a reprezentat cea de a XIII-a Adunare Generală a unei asocieri informale anterioare, stabilite la iniţiativa secretarului general al Parlamentului European, în iunie 1988. Rolul EUROLIB este de a promova o mai largă implicare a bibliotecilor în activitatea instituţiilor pentru care asigură servicii de informare şi documentare. EUROLIB contribuie la creşterea performanţei profesionale a personalului din biblioteci prin dezvoltarea colaborării între toate tipurile de astfel de instituţii; de asemenea, încearcă să ajute bibliotecile membre (link către membrii EUROLB) să realizeze economii în investiţiile pentru tehnologie şi pentru achiziţii prin intermediul reţelei şi a altor parteneriate, promovând controlul bibliografic complet şi servicii de comunicarea documentelor. Misiunea specială a EUROLIB, de a sprijini integrarea europeană, îi conferă un interes deosebit în abordarea tuturor aspectelor care influenţează furnizarea accesului atât la colecţiile vechi, cât şi la cele contemporane, inclusiv problemele legate de conservare şi copyright.

 2. Oficiul pentru Publicaţii al UE - Biblioteca digitală
  Biblioteca digitală a OPOCE oferă pentru consultare mai mult de 12 milioane de pagini scanate din mai mult de 110000 publicaţii ale EU. Acestea cuprind toate publicaţiile editate, începând din 1952, de către Oficiul de Publicaţii pentru instituţiile europene, agenţii şi alte organisme. Această bibliotecă a apărut ca răspuns la cererea crescândă de a digitiza publicaţiile care nu mai erau disponibile pentru livrare în formă tipărită.

 3. The European Commission Library - Luxemburg
  Central Library, LUXEMBURG
  Joseph BECH Building
  Rue Alphonse Weicker, 5 L-2920 Luxemburg
  Tel: (+352) 4301-33367 sau 34291
  Fax: (+352) 4301-32089

 4. The European Commission Library - Bruxelles
  Central Library, BRUXELLES, Rue Van Maerlant 18, B-1040
  Eclass - Catalogul bibliotecilor Comisiei Europene este catalogul comun al bibliotecilor Comisiei Europene, în care sunt clasificate toate lucrările deţinute de reţeaua de biblioteci denumită Roseaubib. Această reţea de cooperare cuprinde, pe lângă Biblioteca centrală, circa 25 de biblioteci mai mici şi centre de documentare.

 5. College of Europe Bruges Library
  College of Europe Bruges Library - The Catalogue

 6. College of Europe Natolin Library, Warsaw, Polland
  College of Europe Natolin Library - The Catalogue

 7. EUROPEANA
  The members of the Barroso Commission (2010-2014)

Up