Centrul de Documentare Europeană

1. Centrul de Documentare Europeană „Karl Kurt Klein" de la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

1.1 Obiective

Acordul pentru înfiinţarea Centrului de Documentare Europeană „Karl Kurt Klein" din Iaşi a fost semnat în luna iulie 2009 de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" Iaşi.

CDE „Karl Kurt Klein":

 • oferă servicii complexe de informare şi documentare, punând la dispoziţia beneficiarilor săi o colecţie de documente pe teme europene, elaborate atât de instituţiile comunitare cât şi de alţi furnizori de publicaţii, pe suport tradiţional sau magnetic, precum şi online;
 • promovează şi dezvoltă educaţia şi cercetarea în domeniul integrării europene prin organizarea, găzduirea şi încurajarea beneficiarilor săi de a a lua parte la astfel de dezbateri pe teme europene;
 • furnizează informaţii generale privind politicile UE, promovează şi furnizează date despre instituţiile UE, despre domeniile de activitate ale Uniunii, îndrumă pentru găsirea oricărui tip de informaţii pe această tematică;
 • transmite Comisiei Europene sugestiile opiniei publice referitoare la UE şi problemele semnalate în demersul integrării active în Uniune.

Coordonator: dr. Ivona Olariu
E-mail: ivona@uaic.ro
Tel.: 0232 201151

1.2 Amplasare

Centrul funcţionează la etajul al doilea al sediului central al BCU Iaşi, în Sala de lectură II.

1.3 Acces

Accesul la colecţiile CDE şi consultarea informaţiilor despre UE disponibile online (de la calculatoarele din CDE sau din sala multimedia) se face pe baza permisului de bibliotecă. Publicaţiile care aparţin CDE sunt consultate în cadrul centrului.

1.4 Program de funcţionare

Luni - vineri 8.30-20.00
În timpul sesiunilor de examene, centrul este deschis
luni-sâmbătă 8.30-20.00
duminică 8.30-13.00
În timpul vacanţelor, se adoptă un program special.

1.5 Colecţii

CDE oferă resurse de informare si documentare pentru:

 • documentare aprofundată:
  • cărţi si publicaţii periodice - furnizate de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunitaţilor Europene din Luxemburg, pe suport traditional, electronic (CD, DVD) sau online;
  • cărţi si publicaţii periodice cu tematică europeană - furnizate de alţi editori din ţară si străinătate, pe suport tradiţional, electronic (CD, DVD) sau online (baze de date);
 • informare generală: broşuri, flyere, pliante, postere.

2. Despre Centrele de Documentare Europeană (CDE) şi reţeaua EUROPEDIRECT

Centrele de Documentare Europeană (CDE) au rolul de a promova şi consolida studiile şi cercetarea în domeniul integrării europene, furnizând comunităţii ştiinţifice şi academice din România informaţii şi asistenţă în documentarea privind legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile oferite de UE.

Reţeaua europeană a CDE, înfiinţată de Comisia Europeană în anul 1963, este, din 2005, parte a activităţilor publice de informare ale Comisiei Europene cunoscute sub denumirea „Europe Direct".

Reţeaua EUROPE DIRECT vizează informarea cetăţenilor şi comunicarea cu aceştia la nivel local şi este compusă, la nivel european, din aproximativ 500 de centre de informare şi peste 400 de centre de documentare.

În România, reţeaua EUROPE DIRECT cuprinde 31 de centre de informare, 14 centre de documentare, precum şi o echipă de experţi în politici europene,Team Europe.

3. Informații despre Uniunea Europeană

3.1 UE și România

 • Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Web: ec.europa.eu/romania
Strada Vasile Lascăr 31, 020492 Bucureşti
Telefon: (+ 40-21) 203.54.00
Fax: (+40-21) 316.88.08
E-mail: comm-rep-ro@ec.europa.eu

 • Biroul de informare al Parlamentului European în Romania

Str. Vasile Lascăr nr. 31, et. 1, Sector 2, Bucureşti - 020492
Tel.: 0040 21 405 0880; 0040 21 305 7986
Fax: 0040 21 405 0886; 0040 21 315 7929
E-mail: epbucarest@europarl.europa.eu

3.2 Instituții ale UE

3.3 Documente ale UE

3.4 Activiți UE

3.5 Legislaţie europeană

3.6 Europe Direct

3.7 Statistici europene

3.8 UE în direct

3.9 Biblioteci ale Uniunii Europene

 1. EUROLIB include biblioteci instituţionale europene, organizate pe baza unui acord adoptat prin rezoluţie în cadrul Adunării Generale de la Dublin, pe 18 aprilie 1997. Această reuniune a reprezentat cea de a XIII-a Adunare Generală a unei asocieri informale anterioare, stabilite la iniţiativa secretarului general al Parlamentului European, în iunie 1988. Rolul EUROLIB este de a promova o mai largă implicare a bibliotecilor în activitatea instituţiilor pentru care asigură servicii de informare şi documentare. EUROLIB contribuie la creşterea performanţei profesionale a personalului din biblioteci prin dezvoltarea colaborării între toate tipurile de astfel de instituţii; de asemenea, încearcă să ajute bibliotecile membre (link către membrii EUROLB) să realizeze economii în investiţiile pentru tehnologie şi pentru achiziţii prin intermediul reţelei şi a altor parteneriate, promovând controlul bibliografic complet şi servicii de comunicarea documentelor. Misiunea specială a EUROLIB, de a sprijini integrarea europeană, îi conferă un interes deosebit în abordarea tuturor aspectelor care influenţează furnizarea accesului atât la colecţiile vechi, cât şi la cele contemporane, inclusiv problemele legate de conservare şi copyright.

 2. Oficiul pentru Publicaţii al UE - Biblioteca digitală
  Biblioteca digitală a OPOCE oferă pentru consultare mai mult de 12 milioane de pagini scanate din mai mult de 110000 publicaţii ale EU. Acestea cuprind toate publicaţiile editate, începând din 1952, de către Oficiul de Publicaţii pentru instituţiile europene, agenţii şi alte organisme. Această bibliotecă a apărut ca răspuns la cererea crescândă de a digitiza publicaţiile care nu mai erau disponibile pentru livrare în formă tipărită.

 3. Biblioteca Centrală a Comisiei Europene - Luxemburg
  Biblioteca Centrală, LUXEMBURG
  clădirea Joseph BECH
  Rue Alphonse Weicker, 5 L-2920 Luxemburg
  Tel: (+352) 4301-33367 sau 34291
  Fax: (+352) 4301-32089

 4. Biblioteca Centrală a Comisiei Europene -
  Biblioteca Centrală, BRUXELLES, Rue Van Maerlant 18, B-1040
  Eclass - Catalogul bibliotecilor Comisiei Europene este catalogul comun al bibliotecilor Comisiei Europene, în care sunt clasificate toate lucrările deţinute de reţeaua de biblioteci denumită Roseaubib. Această reţea de cooperare cuprinde, pe lângă Biblioteca centrală, circa 25 de biblioteci mai mici şi centre de documentare.

 5. Biblioteca Colegiului Europei - Bruges
  Catalogul Bibliotecii Colegiului Europei - Bruges

 6. Biblioteca Colegiului Europei - Natolin, Varşovia, Polonia
  Catalogul Bibliotecii Colegiului Europei - Natolin

 7. EUROPEANA
  The members of the Barroso Commission (2010-2014)

Sus