Solicitarea informațiilor de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Legislaţie aplicabilă

Legea nr. 544/2001 - Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public
Hotărârea nr. 123/2002 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544
HOTĂRÂRE Nr. 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
Anexe HG 478/2016

1.1 Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Simona Sînzianu
Departament Comunicare, Marketing şi Proiecte
Adresa: Strada Păcurari nr. 4 / 700511 Iaşi
Telefon: 0232.264.245/123
Email: marketingbcu@bcu-iasi.ro

1.2 Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

1.3 Modalitatea de contestare a deciziilor personalului cu funcţii de conducere și formulare pentru reclamații administrative (refuz la solicitare și nerăspuns în termen legal)

1.4 Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție conform art. 5, alin.1 lit. g) și h) din legea nr. 544/20011.5 Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

1.6 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

Sus