Proiecte

 1. 1. Proiecte:
 • proiecte de importanță națională:
  • Lib2Life
  • E-cultura
  • Parteneriat cu Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti” București pentru scanarea publicațiilor filologice.
  • Parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în vederea digitalizării unor publicații periodice pentru proiectul „Prezervarea și valorificarea patrimoniului literar românesc folosind soluții digitale inteligente pentru extragere și sistematizarea de cunoștințe” (INTELLIT).
 • proiecte de importanță regională
 • proiecte de importanță locală:
  • Biblioteca Centrală Universitră „Mihai Eminescu” a semnat un Acord de colaborare cu Asociația Iași.Travel, în vederea digitalizării și publicării pe platforma dspace.bcu-iasi.ro a publicațiilor care au ca subiect orașul Iași.

Sus