Achiziții publice

1 Programul anual al achizițiilor publice2 Centralizatorul achizițiilor publice3 Contractele de achizitiție publică4 Solicitare oferte achiziții publice

8 februarie 2023: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi invită operatorii economici interesaţi să avanseze ofertă de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru etichete UHF RFID Library Tag 125 mm x 5mm

6 octombrie 2022: INVITAŢIE DE PARTICIPARE. BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „MIHAI EMINESCU” Iaşi invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică Achiziţie echipamente IT pentru modernizarea infrastructurii informatice a BCU Iaşi

La solicitarea unui potențial ofertant punem la dispoziția operatorilor economici interesați formularul de oferta si centralizatorul propunerii financiare în format editabil.

La solicitarea unui potențial ofertant precizăm următoarele:
Oferta se va depune la registratura Bibliotecii Centrale Universitare ”Mihai Eminescu„ Iași, str. Păcurari nr 4, în plic închis și sigilat.


23 august 2022: Poiect nr. 112/2021 Faza PTh + DE Intervenţii de restaurare şi reabilitare a clădirii monument istoric BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „MIHAI EMINESCU” - VOLUM 1 - MEMORIU GENERAL + ARHITECTURĂ

23 august 2022: Poiect nr. 112/2021 Faza PTh + DE Intervenţii de restaurare şi reabilitare a clădirii monument istoric BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „MIHAI EMINESCU” - VOLUM 2 - STRUCTURĂ

23 august 2022: Poiect nr. 112/2021 Faza PTh + DE Intervenţii de restaurare şi reabilitare a clădirii monument istoric BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „MIHAI EMINESCU” - VOLUM 3 - INSTALAŢII

3 mai 2022: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași invită operatorii economici interesați să avanseze ofertă de preț pentru „Servicii de audit financiar pentru proiectul RESTAURARE ȘI REABILITARE A CLĂDIRII MONUMENT ISTORIC BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ "MIHAI EMINESCU" IAȘI” în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini atașat.
Ofertele vor fi depuse în plic închis, la sediul instituției, din Iași, str. Păcurari, nr.4, Serviciul Administrativ.
Data limită de depunere a ofertelor este 12.05.2022, ora 10:00.
Data limită de comunicare a rezultatelor este 16.05.2022, ora 15:00.
Date contact: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, str. Păcurari, nr.4, Tel. 0232 / 264245 interior 117, e-mail bcumeminescu@gmail.com

19 aprilie 2022: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași invită operatorii economici interesați să avanseze ofertă de preț pentru „Servicii de consultanță pentru Managementul execuției proiectului Restaurare și Reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iași” în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini atașat.
Documentația poate fi consultată la sediul instituției din Iași, Str. Păcurari, nr. 4.
Ofertele vor fi depuse în plic închis, la sediul instituției, din Iași, str. Păcurari, nr.4, Serviciul Administrativ.
Data limită de depunere a ofertelor este 29.04.2022, ora 10:00.
Data limită de comunicare a rezultatelor este 02.05.2022, ora 15:00.
Date contact Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, str. Păcurari, nr.4:
        Tel. 0232 / 264245 interior 117,
        e-mail bcumeminescu@gmail.com

1 aprilie 2022: BCU Iași invită operatorii economici interesați să avanseze oferte de preț pentru colectarea/achiziţionarea a 3600 kg deseuri de hârtie şi carton rezultate în urma casării/declasării publicaţiilor uzate fizic şi moral.

26 noiembrie 2021: BCU Iași invită operatorii economici interesați să avanseze oferte de preț pentru baterie de încălzire și filtrare a aerului.

11 noiembrie 2021: BCU Iași invită operatorii economici interesați să avanseze oferte de preț pentru corpuri de iluminat

11 octombrie 2021: Caiet de sarcini pentru achiziţie de echipamente IT

8 octombrie 2021: Erată privind prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor pentru achiziţia publică „Extinctoare portabile”

6 octombrie 2021: Caiet de sarcini şi Invitaţie de participare achiziţie publică „Extinctoare portabile”

5 octombrie 2021: Invitaţie participare achiziţie publică „Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului (faza DTAC şi PT/DE) şi pe perioada de execuţie lucrări pentru intervenţii de restaurare şi reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” Iaşi”
                                                   Formular de ofertă

5 octombrie 2021: Caiet de sarcini Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului (faza DTAC şi PT/DE) şi pe perioada de execuţie lucrări pentru intervenţii de restaurare şi reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” Iaşi

22 septembrie 2021: Invitaţie de participare şi Caiet de sarcini pentru servicii de prestări servicii SSM şi PSI

13 septembrie 2021: Anunţ achiziţie Carduri pretipărite
                   Imagine Card pretipărit

6 septembrie 2021: Caiet de sarcini pentru servicii de asistenţă şi mentenanţă a sistemului integrat de bibliotecă ALEPH 500

8 decembrie 2020: Invitaţie depunere oferte de preţ pentru Licenţe pentru modulul automat împrumut şi restituire publicaţii compatibil ALEPH, 2 bucăţiconcurs

4 septembrie 2020: Invitație depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Sistem rafturi metalice de bibliotecă”

14 septembrie 2020, Clarificări 1.

La întrebarea unui potențial ofertant facem următoarea clarificare.
Întrebare:
Este obligatoriu ca rafturile sa aibe L 1000 mm, sau putem sa configurăm de exemplu tronsonul de 4 m astfel:
1 corp x 900 mm + 2 x L 1500 mm ?
Cel de 7 m am putea sa–l realizam din 4 corpuri x L 1500 mm + 1 corp x L900 mm .

Răspuns:
Se pot oferta şi rafturi cu dimensiunile specificate fără a exista diferente mai mari de 20 cm/tronson iar lungimea totală a rafturilor ofertate sa fie egală sau mai mare decât prevederile caietului de sarcini.
Punctual, în cazul specificat, dacă există diferenţe în minus pentru tronsoanele care conţin rafturi de perete (3900 mm fata de 4000 mm), această diferență trebuie suplinită de rafturile de mijloc astfel încât lungimea totala a rafturilor (lungimea însumată a tuturor tronsoanelor) să nu fie mai mică decât lungimea prevazută prin caietul de sarcini.
Menţionăm că arhitectura sălii nu permite montarea unor rafturi de perete mai lungi de 4000 mm, şi rafturile de mijloc trebuie să aibă lungimi egale.
Celelalte prevederi ale caietului de sarcini rămân neschimbate.
Data limită până la care se pot cere clarificări 15 09 2020 ora 10 00

15 septembrie 2020, Clarificări 2.

La întrebările unui potențial ofertant facem următoarele clarificări.

Întrebarea 1
1. ‘’ rafturile vor fi rezistente la solicitările dinamice în cazul unui cutremur, în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare, ..’’
Intrebare : În caracteristicile tehnice, pentru acest proiect solicitati şi calcul la seismic ?

Răspuns 1: Nu se solicită calcul seismic.

Întrebarea 2
2. ‘’ Tronson format din şapte rafturi cu poliţe cu dimensiunile 800mm x 1000mm fiecare raft este alcătuit cu 6 poliţe‘’
Intrebare : Putem sa folosim şi alte dimensiuni pentru lungimea modulului de raft alta decât 1000 ?

Răspuns 2: Da, în condiţiile stipulate la clarificarea nr . 1.

Întrebarea nr 3
3. ‘’Rafturile vor fi prevăzute cu un profil de oprire lateral ( anexa 1 , figura 2)‘’
Intrebare: Acest ‘’opritor ‘’ trebuie pentru fiecare nivel şi pentru fiecare cadru /picior de raft ?

Răspuns nr 3
Profilul de oprire lateral ( anexa 1 , figura 2) are rol structural şi va fi montat în scopul asigurării rezistenţei şi stabilităţii rafturilor.
Numărul acestora este la latitudinea ofertantului în conditiile respectării art. 4.2 din caietul de sarcini.

Întrebarea nr. 4
4. Pentru figura 1 din anexa 1 se observă un separator amplasat pe poliţă (nivel).
Întrebare: Câte separatoare de acest tip sunt necesare pentru un nivel de 400 x 1000 & 800 x 1000?

Răspuns nr 4
Pentru fiecare poliţă 400 x 1000 câte un separator. Acesta trebuie să fie culisant.
Pentru ultima poliţă(capac) nu se solicită separator.
Pentru poliţele duble (800 x 1000) 2 separatoare independente/poliţă, cate unul de fiecare parte a raftului.
Pentru ultimile poliţe (capac) nu se solicită separator.

Întocmit,
Ing. Manole Bogdan

     22 septembrie 2020: Comunicare

22 iulie 2020: Invitație depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Lucrări de zugrăveli”

15 noiembrie 2019: Invitație de participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Lucrări de renovare”

5 noiembrie 2019: Caiet de sarcini echipament foto
Se prelungeste data de depunere a ofertelor pana la 18.11.2019 ora 12:00

23 octombrie 2019: Invitație de participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Lucrări de zugrăveli, Caiet de sarcini”

21 octombrie 2019: Caiet de sarcini Achiziţie echipamente IT
        Completare:
        Produsele vor fi instalate/puse în funcţiune de furnizor, la sediul beneficiarului din Iaşi, str. Păcurari nr. 4.
        La punerea în funcţiune se va întocmi proces verbal de punere în funcţiune.

        Clarificare
        La solicitarea unui potential ofertant privind modalitatea de depunere a ofertelor, comunicăm următoarea clarificare:
        Oferta poate fi trimisă și pe adresa de email scanată și semnată de reprezentatul societății.

17 septembrie 2019: Caiet de sarcini copiator multifunctional A3 monocrom

3 septembrie 2019: Rezultatul final al procedurii de selecţie a partenerilor în cadrul programului RO-CULTURA Restaurare şi revitalizare clădire monument istoric - Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

26 august 2019: Raport de selecție etapa de evaluare și selecție

29 iulie 2019: ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI RO-CULTURA,parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014 - 2021, Apel 1 - Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice Titlul proiectului: „Restaurare şi revitalizare clădire monument istoric - Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

16 iulie 2019: Proces verbal de evaluare a ofertelor

5 iulie 2019: Invitație de participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică ”Servicii de proiectare specializată: întocmire studii de specialitate, raport evaluare structurală și D.A.L.I. pentru intervenții de restaurare și reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iași.”
Ofertele se vor depune până la data de 15 iulie 2019, ora 12.00

26 iunie 2019: Invitaţie participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Servicii de proiectare specializată” şi Caiet de sarcini
Ofertele se vor depune până la data de 4 iulie 2019, ora 12.00

18 iunie 2019: Invitaţie participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Servicii de întreţinere pentru un număr de 82 aparate de aer condiţionat”
Ofertele se vor depune până la data de 25 iunie 2019, ora 10.00

31 mai 2019: Invitaţie participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Sistem sonorizare”
Ofertele se vor depune până la data de 7 iunie 2019, ora 12.00
11 iunie 2019: Proces verbal de evaluare a ofertelor Sistem de sonorizare

15 mai 2019: Invitaţie participare depunere ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Lucrări de reabilitare - modernizare ascensor”; Caiet de sarcini „Lucrări de modernizare Ascensor pentru persoane istalat la BCU Iaşi”
Ofertele se vor depune până pe 22 mai 2019, ora 12.00
ANUNŢ EVALUARE

6 martie 2019: Solicitare oferte de preț pentru servicii de curăţenie

8 februarie 2019: Solicitare oferte de preț pentru „Monitorizare și intervenție 2 puncte de lucru”

17 ianuarie 2019: Solicitare de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru sistemul integrat de bibliotecă Aleph 500”

21 noiembrie 2018: Solicitare oferte de preț pentru Execuție sistem de evacuare și compensare (desfumare) mecanică CPV 45331210-1 pentru depozite de carte demisol
            Caiet de sarcini instalații pentru desfumare
            Formularul F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări
            Formularul F4 - LISTA ECHIPAMENTE cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări
            Formularul F5 - FIȘE TEHNICE

20 noiembrie 2018: Solicitare oferte de preț pentru transport publicații pe ruta București - Iaşi

15 noiembrie 2018: Solicitare oferte de preț Execuţie instalație iluminat de siguranță pt. corpul nou (extindere) al BCU „M. Eminescu” Iaşi

10 octombrie 2018: Solicitare oferte de proiectare şi execuţie instalații/sisteme de evacuare și compensare (desfumare) mecanică

5 septembrie 2018: Caiet de sarcini - Servicii de proiectare şi execuţie sistem de supraveghere video
                                           Clarificări

3 septembrie 2018: Achiziție Sistem de rafturi metalice pentru depozitul de carte al BCU „M. Eminescu” Iaşi - caiet de sarcini

1 august 2018: Achiziție scaner carte cu platan în V
                                           Clarificări
                                           Clarificări

4 iulie 2018: Solicitare oferte de laptop şi server
                                           Clarificări

28 iunie 2018: Solicitare oferte de servicii de proiectare instalaţii de desfumare mecanică pentru depozitul de carte al BCU Iaşi

27 martie 2018: Solicitare oferte perntru Transport internaţional de publicaţii

21 februarie 2018: Solicitare oferte pentru contractul de achiziţie publică „Servicii de asistenţă tehnică şi mentenanţă pt. sistemul integrat de bibliotecă ALEPH 500”

15 noiembrie 2017: Solicitare ofertă lucrări de modificare tâmplărie

10 octombrie 2017: Achiziţie servicii de proiectare

15 septembrie 2017: Achiziţii surse, calculatoare, scanere
                                           Clarificări

8 martie 2017: Caiet de sarcini Sistem de rafturi metalice pentru depozitul de carte al BCU Iaşi

17 februarie 2017: Lucrări de proiectare pentru înlocuire învelitoare acoperiş la cladirea BCU „Mihai Eminescu” Iaşi şi sistem de degivrare

12 noiembrie 2016:Solicitare ofertă de preţ aparat foto DSLR

7 octombrie 2016: Solicitare ofertă de preţ videoproiector

28 iunie 2016: Achiziţii surse, calculatoare, aer condiţionat

Sus