PETIŢII

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Cum transmiţi petiţia la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi?

Formular petiţii online
E-mail: directiune.bcu@gmail.com
Fax: +40 232 261796
Adresa poştală: Strada Păcurari 4 / 700511 Iași, România

Petiţie online
      

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Completează corect câmpurile destinate datelor de contact, astfel încât echipa BCU Iaşi să îţi poată transmite răspunsul.

Notă

În procesul examinării petiţiilor în format electronic BCU „Mihai Eminescu” Iaşi va asigura confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.

Petiţiile în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dacă acestea nu vor corespunde cerinţelor date şi/sau nu vor conţine informaţia solicitată în mod obligatoriu în formularul petiţie online, ele nu vor fi examinate.

Sus