Donaţii şi donatori de prestigiu

donator de prestigiu

Prof. univ. dr. Ilinca BARTHOUIL-IONESCU

A predat la Universitatea din Avignon. A tradus în franceză operele lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Ioan Slavici, Camil Petrescu şi a înfiinţat Asociaţia franco-română.

Prof. univ. asociat Georges BARTHOUIL  (n. 1934, Tourcoing, Franţa – d. 12 octombrie 2013, Avignon, Franţa)

Critic literar, traducător şi pictor francez. Profesor la Universitatea din Avignon şi Directorul Departamentului Italian din cadrul aceleiaşi facultăţi. La începutul anului 1961 a venit ca lector la catedra de franceză a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A fost Mare Ofiţer al Ordinului Stella della Solidarietà Italiana. Principalele domenii de cercetare au fost Leopardi, Petrarca şi Trecento, literatură comparată etc. A publicat peste o sută de articole în reviste de specialitate franceze şi internaţionale.

Donaţia Barthouil cuprinde peste 600 de volume din domeniile ştiinţelor umaniste şi socio-politice, editate în România şi străinătate.

 
donator de prestigiu

Prof. univ. dr. Ioan CAPROŞU  (n. 26 august 1934, Mitoc, Botoşani - d. 9 aprilie 2021, Iași)

Istoric, medievist şi profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Din 2012 este membru de onoare al Academiei Române. A făcut parte din comitetul naţional de redacţie al colecţiei Documenta Romaniae Historica. A fost distins cu premiile „Nicolae Bălcescu” şi „B.P. Hasdeu” ale Academiei Române.

A donat Bibliotecii aproximativ 1000 de volume din domeniile istorie şi ştiinţe politice.

 
donator de prestigiu

Prof. univ. dr. Marina MUREŞANU  (n. 29 iulie 1949, Bucureşti)

Profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul Catedrei de Limbi moderne. Domenii de competenţă: literatură franceză şi română, studii francofone, literatură comparată, istorie şi critică literară etc. Colaborează la numeroase proiecte de cercetare, dicţionare, volume colective. A publicat peste 100 de articole în periodice româneşti sau din străinătate.

 
donator de prestigiu

Corneliu ŞTEFANACHE  (n. 23 august 1933, Panciu, Vrancea – d. 13 ianuarie 2009, Iaşi)

Prozator şi publicist român. Şi-a făcut studiile la Facultatea de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1953-1957). Debutează cu proză în „Iaşul literar” (1964), devine redactor-şef adjunct la „Cronica”, apoi redactor-şef la „Convorbiri literare” (1966-1976). A primit premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi în 1969 şi premiul Uniunii Scriitorilor în 1981. A fost director adjunct (1979-1982) şi director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi între anii 1982-1999.

Familia a donat BCU peste 2000 de volume din biblioteca scriitorului.

 
donator de prestigiu

Prof. univ. dr. Ion STRĂCHINARU  (n. 17 martie 1922, Bohotin – d. 25 mai 2017, Iaşi)

Pedagog şi psiholog român, unul dintre primii specialiști în psihopedagogie specială din România. A luptat în al doilea război mondial ca locotenent, fiind grav rănit în munții Tatra.

După obținerea diplomei de psihologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (1947), a lucrat 15 ani ca psihopedagog la Serviciul clinic de neuropsihiatrie infantilă din cadrul Policlinicii de copii din Iași. După 1965, a devenit membru al Catedrei de Pedagogie din cadrul Universității ieșene. Sub coordonarea academicianului Vasile Pavelcu, elaborează o teză de doctorat în domeniul psihopedagogiei în 1968. Obține titlul de profesor universitar în 1975.

Donaţia Străchinaru cuprinde aproximativ 2000 de volume din domeniile psihopedagogie, literatură, filosofie, filologie.

donator de prestigiu

Prof. univ. dr. Ion H. CIUBOTARU  (n. 28 ianuarie 1940, satul Arborea, Botoșani)

Etnolog, folclorist și eseist român, profesor la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Din februarie 2022 este membru de onoare al Academiei Române. A desfășurat o bogată activitate de cercetare în domeniul etnografiei și folclorului. Una dintre cele mai mari realizări pe filiera etno-culturală este întemeierea Arhivei de Folclor a Moldovei și Bucovinei, găzduită de Academia Română, Filiala Iași. A editat aparițiile postume ale operei folcloristului Petru Caraman, constând în numeroase şi consistente studii cu caracter monografic.

Donația reprezintă voința prin testament a cărturarului Petru Caraman (1898-1980) ca moștenirea sa să fie dăruită Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Prin acest gest, mediul academic ieșean (și nu numai) se poate bucura de o colecție impresionantă de manuscrise cuprinzând studiile pe care marele savant le-a elaborat de-a lungul vieții, corespondența, precum și documente cu caracter personal (fotografii, cărți poștale, acte de studii ș.a.).Donatori instituţii: Polirom

Sus