Coordonări

Biblioteca Centrală Universitară coordonează şi administrează colecţiile bibliotecilor de la:

Str. Dumbrava Roșie, nr. 7-9, Iași
Tel: 0232 201385
E-mail: gbot.is@uaic.ro
Website: botanica.uaic.ro

Biblioteca aflată în evidenţa Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” a fost înfiinţată în 1967, având un fond specializat de publicaţii destinat în special cercetătorilor. Colecţiile, reflectând domeniile biologie vegetală, botanică, ecologie, pot fi consultate la sala de lectură proprie.

  • Observatorul Astronomic (Facultatea de Matematică)

Aleea Mihail Sadoveanu, Iași
Tel: 0232 201230

Biblioteca aflată în evidenţa Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” a luat fiinţă în anul 1900, având astăzi un fond de publicaţii de c. 4000 volume.

Sus