Donaţii şi 2%

Donează 20% din impozitul pe profit al companiei către Fundaţia Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi


Aveți o afacere profitabilă și vreți să susțineți educaţia din România?

În fiecare an puteți redirecționa către Fundaţia Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi 20% din impozitul pe profit datorat statului. Astfel prin contribuţia Dumneavoastră puteţi susţine achiziţia de carte şi resurse electronice, modernizarea bibliotecii și organizarea de evenimente culturale ieșene care se desfășoară în spațiul instituției.

Procedura de redirecţionare este simplă:

  1. Se va întocmi un contract de sponsorizare.
  2. Contractul completat va fi apoi trimis în două exemplare semnate şi ştampilate pe adresa fundatiabcuiasi@gmail.com sau pe adresa Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi, Strada Păcurari, Nr. 4, Iaşi. Îl semnăm şi noi, îl ştampilăm şi returnăm un exemplar firmei. Contractul reprezintă baza redirecţionării cotei de 20% din impozitul pe profit.

Persoanele juridice pot direcționa 20% din impozitul pe profit de la stat către o organizație neguvernamentală, cu condiția ca suma să nu depășească 0,3% din cifra de afaceri. Sponsorizarea trebuie să aibă loc înainte de 31 decembrie.

Pentru informații si alte detalii privind sponsorizările, nu ezitați să ne contactați.

Dacă firma nu a avut profit, aceasta are posibilitatea să facă sponsorizări. Pe măsură ce situația financiară a firmei se îmbunătățeste, aceasta își poate deduce din impozitul pe profit viitor sponsorizările făcute în anii precedenți.

Dumneavoastră alegeţi varianta prin care doriţi să ne ajutaţi.

Donează 2%/3.5% din impozitul pe profit către Fundaţia Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi


Conform Legii nr. 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze 2%/3.5% din impozitul pe veniturile obţinute în anul precedent către o entitate nonprofit.

Datele necesare pentru completarea formularului 230 sau 200
Denumire entitate non-profit: Fundaţia Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi
Cod de identificare fiscală a entităţii non-profit: 11896560
Cod bancar (IBAN): RO94BTRLRONCRT0473609001 deschis la Banca Transilvania

Sus