Misiune. Viziune. Valori

Misiune

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” este o instituție de importanță națională, cu misiunea de a stimula cunoașterea, cooperarea și creativitatea, prin asigurarea accesului la resurse științifice, educative și culturale de care beneficiază comunitatea universitară ieșeană, reprezentanții mediului academic românesc și numeroși utilizatori din alte părți ale lumii. În rețeaua noastră de biblioteci, tradiția și viitorul se întâlnesc.

Viziune

Cea mai veche bibliotecă universitară din Moldova este una dintre cele mai mari biblioteci de drept public din România. Colaborarea cu autoritățile, instituțiile și organizațiile din sfera educației, cercetării și culturii conferă Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” un rol însemnat în viața publică locală și regională. În armonie cu moștenirea nobilă creată de personalitățile care au contribuit la dezvoltarea marii biblioteci din Iași, arhitectura colecțiilor și serviciilor noastre dezvăluie răspunderea pe care o avem față de generațiile viitoare. Cititorii devotați descoperă că, prin tezaurul de publicații deținute, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” îmbogățește patrimoniul cultural național.

Valori

 • Deschidere
  • Promovăm libertatea și echitatea accesului la informația de bună calitate.
  • Cooperăm cu parteneri naționali și internaționali pentru a crește valoarea serviciilor și resurselor pe care le punem la dispoziția utilizatorilor.
  • Stimulăm deprinderea de a învăța să învățăm, prin utilizarea unui sistem complex de resurse tipărite și electronice.
 • Inovare
  • Construim colecții de resurse digitale destinate noilor generații de cititori.
  • Folosim tehnologii moderne pentru a le oferi utilizatorilor instrumente optime de acces facil și rapid la informație.
  • Colaborăm cu unele din cele mai mari biblioteci ale lumii pentru a dezvolta o infrastructură robustă de cercetare și documentare.
 • Profesionalism
  • Promovăm un climat de încredere, orientat către îmbunătățirea serviciilor și resurselor existente.
  • Introducem servicii și aplicații noi, adecvate solicitărilor formulate de utilizatori.
  • Respectăm atât perfecționarea profesională a bibliotecarilor, cât și exigențele cititorilor.

Sus