Despre noi

Fundaţia Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi

Fundaţia Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi are calitate de persoană juridică independentă cu caracter nepatrimonial, nonguvernamental şi nonprofit, constituită în baza Legii 21/1924 privind persoanele juridice.

Fundaţia are sediul în Iaşi, Str. Păcurari, Nr. 4.

Fundaţia Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi propune, lansează şi susţine prin forme specifice dezvoltarea şi modernizarea activităţii de bibliologie şi biblioteconomie cu precădere în domeniile:

 • constituirii, conservării şi punerii în valoare a colecţiilor de bibliotecă;
 • facilitarea accesului utilizatorilor la valorile creaţiei româneşti şi universale;
 • asigurării circulaţiei informaţiei la nivel local, naţional şi internaţional;
 • informatizării;
 • participării bibliotecarilor la programele cultural-ştiinţifice şi de perfecţionare organizate în ţară şi străinătate.

În acest scop fundaţia va organiza:

 1. a) activităţi de cercetare bibliologică şi biblioteconomică;
 2. b) stagii de documentare în străinătate, burse pentru pregătire, participări la conferinţe şi congrese internaţionale;
 3. c) va dezvolta relaţii cu biblioteci, instituţii, organizaţii profesionale şi personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale din ţară şi străinătate;
 4. d) cosfătuiri, schimburi de experienţe, sesiuni şi simpozioane, participări la manifestări de specialitate, încheieri de contracte, înţelegeri;
 5. e) activitate de editură, asistenţă de specialitate şi sprijin financiar pentru editare de cărţi, cursuri, lucrări bibliografice, de informare documentară şi altor publicaţii cu caracter cultural-ştiinţific;
 6. f) activităţi de finanţare din fonduri proprii a obiectivelor de investiţii necesare desfăşurării activităţii fundaţiei, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a acesteia (spaţii, tehnică şi echipament tipografic şi de multiplicat, aparatură audio-video, mijloace de transport, dotarea cu programe informatice);
 7. g) activităţi sociale;
 8. h) organizarea de cursuri de iniţiere, pregătire, perfecţionare în diverse domenii.

Sus