Tarife

Tarife şi servicii aprobate în şedinţa de Consiliu de Administraţie din data de
12 septembrie 2022, începând cu 1 octombrie 2022

La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi, pentru toate categoriile de utilizatori nu se percep tarife pentru operațiuni de eliberare de permise/carduri de acces în bibliotecă, vizare și lichidare.

Servicii de bază gratuite conform Legii Educaţiei, art. 202, al. (1), lit. (b) pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi (an universitar), precum şi pentru cadre didactice universitare, cercetători, absolvenţi de instituţii de învăţământ superior cu domiciliul în Iaşi.

- Emiterea cardului de acces în bibliotecă;
- Vizarea anuală a cardului (permisului) de bibliotecă;
- Acces la catalogul online BCU;
- Comandarea online a publicaţiilor;
- Acces la sălile de lectură;
- Consultarea publicaţiilor la sala de lectură (30 de publicaţii simultan: 10 din sediul central, 10 de la Sala Periodice, 10 de la sălile de lectură din bibliotecile filiale, cu posibilitatea a 2 prelungiri);
- Împrumut la domiciliu*: 5 publicaţii (simultan) pentru 15 zile, din toată reţeaua BCU Iaşi, fără posibilitate de prelungire;
- Acces la Biblioteca Digitală a BCU Iaşi;
- Acces la bazele de date ştiinţifice abonate (din spaţiile bibliotecii);
- Serviciul „Întrebaţi un bibliotecar” (referinţe prin e-mail);
- Alerte şi avizări electronice privind restituirea publicaţiilor;
- Asistenţă privind identificarea/localizarea publicaţiilor;
- Acces la sesiunile de orientare privind serviciile bibliotecii;
- Viză pe fișa de lichidare;
- Newsletter (buletine informative);
- Fotografierea documentelor cu aparat propriu în sălile de lectură;
- Acces la evenimentele organizate de BCU „M. Eminescu” Iaşi.

* Studenții, masteranzii, doctoranzii din alte centre universitare din ţară beneficiază de împrumut gratuit la sala de lectură.

Servicii de bază gratuite pentru pensionari, persoane cu dizabilităţi (12 luni)
(necesită acte doveditoare)

- Emiterea cardului de acces în bibliotecă;
- Vizarea anuală a cardului (permisului) de bibliotecă;
- Acces la catalogul online BCU;
- Comandarea online a publicaţiilor;
- Acces la sălile de lectură;
- Consultarea publicaţiilor la sala de lectură (30 de publicaţii simultan: 10 din sediul central, 10 de la Sala Periodice, 10 de la sălile de lectură din bibliotecile filiale, cu posibilitatea a 2 prelungiri);
- Împrumut la domiciliu: 5 publicaţii (simultan) pentru 15 zile, din toată reţeaua BCU Iaşi, fără posibilitate de prelungire;
- Acces la Biblioteca Digitală a BCU Iaşi;
- Acces la bazele de date ştiinţifice abonate (din spaţiile bibliotecii);
- Serviciul „Întrebaţi un bibliotecar” (referinţe prin e-mail);
- Alerte şi avizări electronice privind restituirea publicaţiilor;
- Asistenţă privind identificarea/localizarea publicaţiilor;
- Acces la sesiunile de orientare privind serviciile bibliotecii;
- Newsletter (buletine informative);
- Fotografierea documentelor cu aparat propriu în sălile de lectură;
- Acces la evenimentele organizate de BCU „M. Eminescu” Iaşi.

 

Servicii extinse/suplimentare pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice universitare, cercetători, absolvenţi de instituţii de învăţământ superior cu domiciliul în Iaşi.

6 luni*

12 luni*

40 lei

50 lei

- Acces la catalogul online BCU;
- Comandarea online a publicaţiilor;
- Acces la sălile de lectură;
- Consultarea publicaţiilor la sala de lectură (30 de publicaţii simultan: 10 din sediul central, 10 de la Sala Periodice, 10 de la sălile de lectură din bibliotecile filiale, cu posibilitatea a 2 prelungiri);
- Împrumut la domiciliu: 20 publicaţii (simultan) pentru 15 zile, din sediul central şi bibliotecile filiale, dar nu mai mult de 10 publicaţii dintr-un singur punct de împrumut);
- Prelungirea publicaţiilor împrumutate la domiciliu (o prelungire online sau în bibliotecă, pentru 15 zile);
- Acces la Biblioteca Digitală a BCU Iaşi;
- Acces la bazele de date ştiinţifice abonate (din spaţiile bibliotecii);
- Serviciul „Întrebaţi un bibliotecar” (referinţe prin e-mail);
- Alerte şi avizări electronice privind restituirea publicaţiilor;
- Asistenţă privind identificarea/localizarea publicaţiilor;
- Acces la sesiunile de orientare privind serviciile bibliotecii;
- Newsletter (buletine informative);
- Fotografierea documentelor cu aparat propriu în sălile de lectură;
- Acces la evenimentele organizate de BCU „M. Eminescu” Iaşi.

*Valabilitate servicii suplimentare din momentul achitării acestora + 6 luni/12 luni.
Important: Pentru studenţii şi masteranzii din anii terminali, începând cu 1 aprilie 2023, nu se mai pot achiziţiona servicii suplimentare, cu excepţia accesului la colecţia digitală Universitaria.

 

Servicii Premium pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice universitare, cercetători, absolvenţi de instituţii de învăţământ superior cu domiciliu în Iaşi.

6 luni*

12 luni*

50 lei

75 lei

- Acces la catalogul online BCU;
- Comandarea online a publicaţiilor;
- Acces la sălile de lectură;
- Consultarea publicaţiilor la sala de lectură (30 de publicaţii simultan: 10 din sediul central, 10 de la Sala Periodice, 10 de la sălile de lectură din bibliotecile filiale, cu posibilitatea a 2 prelungiri);
- Împrumut la domiciliu: 20 publicaţii (simultan) pentru 15 zile, din sediul central şi din bibliotecile filiale, dar nu mai mult de 10 publicaţii maximum dintr-un singur punct de împrumut);
- Prelungirea publicaţiilor împrumutate la domiciliu (o prelungire online sau în bibliotecă, pentru 15 zile);
- Acces mobil (de la distanţă) la Colecţia digitală Universitaria*;
- Acces la Biblioteca Digitală a BCU Iaşi;
- Acces la bazele de date ştiinţifice abonate;
- Serviciul „Întrebaţi un bibliotecar” (referinţe prin e-mail);
- Alerte şi avizări electronice privind termenul de restituire al publicaţiilor;
- Asistenţă privind identificarea/localizarea publicaţiilor;
- Acces la sesiunile de orientare privind serviciile bibliotecii;
- Newsletter (buletine informative);
- Fotografierea documentelor cu aparat propriu în sălile de lectură;
- Acces la evenimentele organizate de BCU „M. Eminescu” Iaşi;
- Solicitare scanare de documente (conform tarifului afişat).

* În prezent, colecţia digitală Universitaria cuprinde 4000 de publicaţii din pricipalele domenii ale cunoaşterii, îndeseobi din sfera ştiinţelor umaniste şi ştiinţelor sociale. Publicaţiile digitizate pot fi doar vizualizate şi permit căutarea în text. Colecţia digitală Universitară poate fi explorată pe platforma http://dspace.bcu-iasi.ro prin crearea unui cont. Universitaria poate fi accesată prin plata unui abonament de 6 luni sau de 12 luni. După plata serviciului, contul pentru accesul mobil la Universitaria va fi activat în 24 de ore.

 

Toate categoriile de utilizatori

Acces mobil (de la distanţă) la colecţia bibliografică Universitaria*

6 luni

30 lei

12 luni

45 lei

* În prezent, colecţia bibliografică Universitaria cuprinde 4000 de publicaţii din pricipalele domenii ale cunoaşterii, îndeosebi din sfera ştiinţelor umaniste şi ştiinţelor sociale. Publicaţiile digitizate pot fi doar vizualizate şi permit căutarea în text. Colecţia poate fi explorată pe platforma http://dspace.bcu-iasi.ro prin crearea unui cont. Universitaria poate fi accesată prin plata unui abonament de 6 luni sau de 12 luni. După plata serviciului, contul pentru accesul mobil la Universitaria va fi activat în 24 de ore.

Elevi de liceu (cu recomandare de la autoritățile școlare) – 12 luni*

30 lei

- Consultarea publicaţiilor la sala de lectură (30 de publicaţii simultan: 10 din sediul central, 10 de la Sala Periodice, 10 de la sălile de lectură din bibliotecile filiale, cu posibilitatea a 2 prelungiri).

*Valabilitate permisului din momentul emiterii + 12 luni.


Cadre didactice universitare, cercetători, absolvenţi de învăţământ superior din ţară

- Consultarea publicaţiilor la sala de lectură (30 de publicaţii simultan: 10 din sediul central, 10 de la Sala Periodice, 10 de la sălile de lectură din bibliotecile filiale, cu posibilitatea a 2 prelungiri).

5 zile

6 luni

12 luni

20 lei

40 lei

50 lei

 

Bibliotecari (de la celelalte biblioteci din Iaşi), arhivari (angajaţi ai Arhivelor Naţionale ale României, Filiala Iaşi) 

Gratuit

- Consultarea publicaţiilor la sala de lectură (30 de publicaţii simultan: 10 din sediul central, 10 de la Sala Periodice, 10 de la sălile de lectură din bibliotecile filiale, cu posibilitatea a 2 prelungiri).
- Împrumut la domiciliu: 20 publicaţii (simultan) pentru 15 zile, din sediul central şi din bibliotecile filiale, dar nu mai mult de 10 publicaţii maximum dintr-un singur punct de împrumut);

 

Card de acces/ permis duplicat

40 lei

 

Taxe de întârziere*

Avizarea I (întârziere 4-7 zile)
*Taxa de întârziere se generează în a patra zi calendaristică după data de restituire, la ora 6 a.m.

20 lei/publicaţie

Avizarea II (8-15 zile)

40 lei/publicaţie

Judecata (întârziere peste 16 zile)

70 lei/publicaţie

* Taxe de întârziere în conformitate cu Anexa nr. 1 la O.M.Ed.C 4626/2.07.2005 şi cu O.G. 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din învaţământ

Alte tarife

Şedinţe foto/video
(în zonele de acces public)

Tarife

Grup de maximum 4 persoane

200 lei

Grup mai mare de 5 persoane

500 lei

 

Tururi ghidate (sâmbăta) – pentru grupuri de minimum 8 persoane

Tarife

Copil

10 lei

Adult

20 lei

 

Săli individuale de studiu

Tarife

1 zi (8.00-20.00, de luni până vineri)

25 lei

 

Scanare şi
prelucrare digitală la cerere

Tarife

Pentru persoane fizice

1 leu/imagine (A4)*
(în limita a 30 de pagini)

Minimum 30 lei

Pentru grupuri şi centre de cercetare, instituţii, organizaţii, companii

1 leu/imagine (A4)

Tarif minim perceput 500 lei.

* Tarife aprobate şedinţa de Consiliu de Administraţie din data de 12 octombrie 2022.

Prestare servicii pentru desfăşurarea unor evenimente cultural-artistice şi profesionale în Sala B.P. Hasdeu (max. 50 de locuri)

Tarife

- acces Wifi
- laptop
- videoproiector

170 lei/oră

Folosirea echipamentului multifuncțional self-service de copiere/ listare/ scanare documente

Tarife

Listare alb-negru

A4 alb-negru: 0,10 lei/pagina
A4 alb-negru: 0,20 lei/faţă-verso
A3 alb-negru: 0,20 lei/pagina
A3 alb-negru: 0,40 lei/faţă-verso

Scanarea documentelor

A3/A4: 0,05 lei/pagina

 

Tarife  Împrumut interbibliotecar

Tip împrumut Tarif Observații
Împrumut național Taxe poștale (10RON)  
Împrumut internațional Taxe poștale (50/140 RON) + taxe împrumut  

Tarife Cercetare bibliografică la cerere

Tip serviciu Tarif

Observații

Cercetare bibliografică la cerere
A. Persoane fizice
Referinţe bibliografice identificate prin accesarea catalogului electronic al BCU „Mihai Eminescu” Iaşi, a bazelor de date abonate și a resurselor internet 10 RON/referință  
Referinţe bibliografice (capitole de cărți, articole din periodice etc.) identificate prin consultarea diverselor documente 15 RON/referință 

Tarife minime percepute:

  • cercetare bibliografică pentru lucrări de licență: 100 RON
  • cercetare bibliografică pentru disertație: 150 RON
  • cercetare bibliografică pentru teze de doctorat: 200 RON
  • alte cercetări bibliografice: 100 RON
B. Proiecte, grupuri și centre de cercetare, instituții, organizații și companii
Referinţe bibliografice identificate prin accesarea catalogului electronic al BCU „Mihai Eminescu” Iaşi, a bazelor de date abonate și a resurselor internet 10 RON/referință 
Referinţe bibliografice (capitole de cărți, articole din periodice etc.) identificate prin consultarea diverselor documente 15 RON/referință 
Tarif minim perceput: 1.000 RON

Tarife Serviciul Colecții speciale

Tip serviciu

Furnizare de imagini pentru studiu şi cercetare (rezoluţie joasă, inscipţionat watermark-ul bibliotecii)
Tarif Observații
1. Furnizare de imagini pentru studiu şi cercetare
Scanare / foto digitală 2 RON / imagine  
Scanare / foto digitală (tipărituri) 6 RON / imagine  
Scanare / foto digitală (manuscrise) 10 RON / imagine  
Scanare / foto digitală (hărţi, stampe, foto, ilustrate) 12 RON / imagine
Pentru solicitări care necesită documentare suplimentară 20 RON
2. Prelucrare digitală a documentelor pentru proiecte, grupuri și centre de cercetare, instituții, organizații și companii
Tipărituri 3 RON/imagine Tarif minim perceput: 500 lei
Manuscrise 5 RON/imagine Tarif minim perceput: 1000 lei
3. Prelucrare digitală a documentelor pentru cercetare (lucrări de licență, disertații, teze de doctorat)   Pentru utilizatorii care nu studiază la sala de lectură
Tipărituri, manuscrise 4 RON/imagine Tarif minim perceput: 400 lei

Modalităţi de plată:

  • la sediul BCU
  • prin transfer bancar

Instituție: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași
Adresă: Strada Păcurari 4, 700511, Iași, România
Banca: Trezoreria Iași
Cont (RON): RO43TREZ40620E335000XXXX
CUI: 4540836
Specificați numele dumneavoastră în tranzacția bancară.

Sus