Colecții speciale

Colecţiile speciale tezaurizează peste 100.000 de documente: manuscrise, carte veche straină, carte veche românească, atlase, albume, hărţi, stampe, piese de arhivă, partituri muzicale.

Sub raportul conţinutului, biblioteca deţine tipărituri din aproape toate domeniile cunoaşterii şi creaţiei umane care, într-o mare măsură, reflectă şi istoria acestui lăcaș de cultură. Se păstrează aici opere literare, teologice, filosofice, istorice şi juridice, lucrări de medicină, chimie, fizică, publicaţii ce au aparţinut personalităţilor politice şi culturale, domnitorilor, cărturarilor celebri ori vestitelor biblioteci ale Academiei Vasiliene, Academiei Domneşti sau Academiei Mihăilene. Valoarea documentelor este dată de vechimea, raritatea lor şi de însemnările sau ex-libris-urile de proprietate pe care le posedă.

În ultimii ani, colecţiile s-au îmbogăţit şi cu documente de tip multimedia: discuri, casete audio, casete video, CD audio şi CD-Rom, fotocopii, microfilme.

Constituirea fondului de colecţii speciale, care la început se numea fondul de rarităţi, a început odată cu fondarea bibliotecii şi continuă şi astăzi.

Sala de lectură

Sala Colecții speciale (sediul central, etaj II, aripa Copou, cu acces prin Sala de lectură III, 8 locuri).
Contact: col.speciale@gmail.com
https://www.facebook.com/specialcollectionsbcu/

Instrumente de lucru puse la dispoziţie: enciclopedii generale şi pe domenii (muzică, artă), cataloage tipărite pentru colecţiile de manuscrise, carte românească veche, incunabule, carte straină veche, carte bibliofilă din bibliotecile din Iaşi şi din ţară , ediţii ale unor cărţi româneşti vechi şi manuscrise, alte lucrări de specialitate. Accesul la colecţiile speciale se face pe baza permisului de bibliotecă. Consultarea catalogului online se poate face de pe calculatoarele din sala multimedia sau din sala de lectură Colecții speciale.

Fondurile colecţiilor speciale se consultă numai la sală.
Numărul de comenzi la sală este de maxim 5.

Pentru protejarea unor categorii de documente se dispun măsuri speciale de consultare:

 • Se consultă întâi cataloagele pentru publicaţiile din fondul general
 • Dacă pentru documente vechi există ediţii noi, se vor consulta acestea
 • Dacă există copie microfilmată sau digitală, se va consulta aceasta pentru a proteja originalul

Reguli de consultare

 • Este interzisă consultarea materialului de biblioteca cu mâinile murdare
 • Este interzisă folosirea stiloului sau pixului pentru a se lua notiţe (este recomandat numai creionul)
 • Este interzisă însemnarea textului, sau luarea de notiţe direct pe paginile materialului consultat
 • Este interzisă sprijinirea pe materialul de bibliotecă (acest mod de consultare va duce la tensionarea legăturii volumului)
 • Este interzisă atingerea anluminurilor şi a miniaturilor (în cazul manuscriselor)
 • Este interzisă lăsarea deschisă a volumelor atunci când nu se mai consultă
 • Este interzisă așezarea volumelor deschise unul deasupra celuilalt
 • În funcţie de starea de conservare, de vechimea şi de raritatea lor, manuscrisele se vor consulta folosind mănuşi (puse la dispoziţie la sala de lectură)

Cataloage pentru colecţii speciale

Catalog online www.bcu-iasi.ro

 • Cuprinde fişele tradiţionale digitizate (cca 81.000 de fişe din cataloagele tradiţionale ale colecţiilor speciale au fost scanate)
 • Cuprinde intrări începând din 1998 pentru colecţiile de Albume, Atlase, Partituri muzicale
 • Cuprinde intrări începând din 2000 pentru celelalte colecţii

Sus