Lucrări editate în bibliotecă

 • Adevărul literar şi artistic. Vol. I: (1920 - 1939). Indice pe materii de Cornelia Oprişanu, Betina Meirovici şi Rebeca Lagmantel. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1967, 726 p.
 • Adevărul literar şi artistic. Vol. II: (1920 - 1939). Indice pe materii de Betina Meirovici si Rebeca Lagmantel. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1968, 430 p.
 • Adevărul literar şi artistic. Vol. III.1: (1920 - 1939). Indice pe materii de Betina Meirovici. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1970, 782 p.
 • Adevărul literar şi artistic. Vol. III.2: (1920 - 1939). Indice pe materii de Betina Meirovici. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1970, 232 p.
 • Adevărul literar şi artistic. Vol. IV: (1920 - 1939). Indice pe materii de Betina Meirovici. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 204 p.
 • Adrian Maniu (1891 - 1968). Biobibliografie de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1996, 666 p.
 • Adrien Le Corbeau. Biobibliografie de Elena Bondor. Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2006, 121 p.
 • Al. Dima (la a 70-a aniversare). Bibliografie întocmită de Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1976, 85 p.
 • Al. O. Teodoreanu (Păstorel). Biobibliografie de Dorina Mercheş. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1986, 405 p.
 • Alăuta românească (1837 - 1838). Indice bibliografic de Cornelia Oprişanu. Iaşi, [BCU „Mihai Eminescu”], 1969, 50 p.
 • Albina românească (1829 - 1849). Vol. I-II. Indice bibliografic de Lenuţa Drăgan şi Mariana Stescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1999, 950 p.
 • Almanachul Societăţii Academice Social Literare „România Jună” (1883; 1888). Indice bibliografic de Silvia Tomescu-Moşneguţu şi Leonida Maniu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1983, 11 p.
 • Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Secţiunea I. Vol. III. Matematică, fizică, chimie (1955 - 1973). Indice pe materii şi indice de nume de Lidia Gavrilescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1981, 528 p.
 • Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Vol. II. Ştiinţe naturale. Indice pe materii şi indice de nume de Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1987, 226 p.
 • Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Teologie (1993 – 2002). Indice bibliografic de Elena Antohi. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2004, 61 p.
 • Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Vol. I, Ştiinţe sociale. Indice pe materii şi indice de nume. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1975, 169 p.
 • Annales Scientifiques de l’Université de Iassy (1900 - 1948). Indice bibliografic de Dorina Mercheș, Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 131 p.
 • Arhiva. Organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi (1889 -1916; 1921 - 1940). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu, Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 404 p.
 • Buletinul „Mihai Eminescu”, Cernăuţi (1930 - 1944). Indice bibliografic de Lidia Gavrilescu, Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 42 p.
 • Buletinul Institutului de Filologie Română „Al. Philippide” (1934 - 1945). Indice pe materii şi de nume de Dorina Mercheş. Iaşi, BCU  „Mihai Eminescu”, 1972, 152 p.
 • Constantin Ciopraga. Bibliografie de Anca Alexandrescu, Cezara Gherghel, Laura Guţanu, Mariana Nestor, Veronica Pricope, Aurelia Stoica, Camelia Stumbea; pref. Liviu Leonte. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2001, 117 p.
 • Contemporanul (1881 - 1891). Indice pe materii si alfabetic. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1964, 94 p.
 • Convorbiri critice (1907 - 1910). Indice bibliografic adnotat de Silvia Mosneguţu-Tomescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1983, 177 p. + XV.
 • Convorbiri literare (1972 - 1989); Pagini bucovinene (1982 -1989). Vol. I - III. Indice bibliografic de Dorina Mercheş. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1999, 1914 p.
 • Corneliu Ștefanache. Bibliografie selectivă de Elena Bondor. În: Biblos, nr. 21, 2009, p. 17-62.
 • Cugetul românesc (1922 - 1924). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1975, 72 p.
 • Curentul nou. Galaţi (15 nov. 1905 - martie 1906). Curentul nou. Bucureşti (1 febr. - 28 sept. 1920). Indice bibliografic de Mariana Stescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 30 p.
 • Dacia literară (1840). Indice pe materii şi alfabetic. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1964, 10 p.
 • Demostene Botez (1893 – 1973). Vol. I - III. Bibliografie de Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1996, 995 p.
 • Dimitrie Cantemir (1673 - 1723). Biobibliografie întocmită cu ocazia sărbătoririi a 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir de I. D. Lăudat şi Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1973, 138 p.
 • Dimitrie Cantemir. Divanul (1698 - 1998). Bibliografie. Cu o prefaţă de Elvira Sorohan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1998, 35 p.
 • Dimitrie Bolintineanu (1819 – 1872). Bibliografie de Eugenia Toma. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 78 p.
 • Duiliu Zamfirescu (1858 – 1922). Biobibliografie de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 78 p.
 • Ethos - revistă de teorie a culturii (1944 - 1947). Indice bibliografic de M. Bodinger. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 17 p.
 • Eusebiu Camilar. Biobibliografie de Dorina Merches. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1976, 154 p.
 • Evenimentul literar (1893 - 1894). Indice pe materii de Betina Meirovici şi Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 38 p.
 • G. Ibrăileanu (1871 – 1936). Biobibliografie de Lenuţa Drăgan şi Dorina Mercheş. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1982, 1011 p.
 • G. Topîrceanu. Biobibliografie de Lidia Gavrilescu şi Maria Saliniuc. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 173 p. + III.
 • Gândul nostru. Revistă de literatură şi artă (Iaşi, 1921 - 1928). Indice bibliografic de Martin Bodinger. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 59 p.
 • Gândul  vremii - revistă de ideologie (1933-1939). Indice bibliografic de M. Bodinger. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, s.a., 48 p.
 • Gânju / Octav Jiga (coord.). Bibliografie selectivă realizată de A. Alexandrescu, C. Gherghel, I. Melinte și C. Stumbea. Iași, Editura Dana Art, 2012.
 • Garabet Ibrăileanu. Biobibliografie. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1954, 61 p.
 • Iaşul literar (Convorbiri literare), (1949 - 1971). Vol. I. Indice bibliografic de Lenuţa Drăgan şi Dorina Mercheş. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 478 p.
 • Iaşul literar (Convorbiri literare), (1949 - 1971). Vol. II. Indice bibliografic de Lenuţa Drăgan şi Dorina Mercheş. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1973, [234] p.
 • Ion Agârbiceanu (1882 – 1963). Cercetare biobibliografică de Maria Rezlescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 117 p.
 • Ion Creangă. Bîrlad (1908 - 1921). Indice bibliografic de Maria Rezlescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 269 p.
 • Ion Minulescu (1881 – 1944). Biobibliografie de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1987, 996 p.
 • Ion Pillat (1891 – 1945). Biobibliografie de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1980, 631 p.
 • Însemnări ieşene (1936 - 1940). Indice pe materii alfabetic şi analitic de Cornelia Oprişanu şi Maria Rezlescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1969, 459 p.
 • Însemnări literare (1919). Indice pe materii alfabetic şi analitic de Eugenia Toma. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 41 p.
 • Jurnalul literar (1939). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1973, 116 p.
 • Lamura. Bucureşti (1919 - 1928). Indice bibliografic de Aurora Alucăi. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1981, 274 p.
 • Literatura română. Indice bibliografic de Lenuţa Drăgan şi Dorina Mercheş. Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, 1973, 714 p.
 • Literatura şi arta română. Idei, simţire, formă (Bucureşti, 1896 - 1910). Indice bibliografic de Mariana Stescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 209 p.
 • Literatură, arte, idei în Alma Mater / Dialog: 1969-1990: indice bibliografic / Aurelia Stoica (coord.), Anca Cristina Alexandrescu, Elena Bondor, Cezara Gherghel, Laura Guţanu, Mariana Nestor, Veronica Pricope, Camelia Stumbea; cu o notă asupra ediţiei de Aurelia Stoica şi trei introduceri de Alexandru Călinescu, Sorin Antohi şi Andrei Corbea. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2005, 347 p.
 • Liviu Rebreanu. Biobibliografie de Lidia Gavrilescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 127 p.
 • Luceafărul de Mihai Eminescu. [Partea 2]. Bibliografie întocmită de Lăcrămioara Chihaia. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1996, 121 p.
 • Luceafărul de Mihai Eminescu. [Partea 1]. Bibliografie întocmită de Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 87 p.
 • Lucian Blaga (1895 – 1961). Biobibliografie de Aurora Alucăi. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1979, 1265 p.
 • Lumea. Bazar săptămînal (1924 - 1926). Indice bibliografic de Mariana Stescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 80 p.
 • Magda Isanos. Biobibliografie de Mariana Stescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 44 p.
 • Manifest (1934 - 1936). Indice bibliografic. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1975, 48 p.
 • Meşterul Manole (1939 - 1942). Indice bibliografic întocmit de Aurelia Stoica. În: Meşterul Manole. Antologie literară, studiu introductiv de Al. Husar. Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale „Memoria”, 2004.
 • Mihai Codreanu (1876 - 1957). Biobibliografie de Maria Saliniuc. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1978, 445 p.
 • Mihai Eminescu - Literatura. Articole din periodice (1903 - 1904). Indice pe materii. Indice de nume de Dorina Mercheş. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 11 p.
 • Mihai Eminescu 2000. Bibliografie întocmită de Aurelia Stoica. În: Studii eminescologice 3. Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2001.
 • Mihai Eminescu 2001. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor. În: Studii eminescologice 4, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2002.
 • Mihai Eminescu 2002. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor şi Camelia Stumbea. În: Studii eminescologice 5, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2003.
 • Mihai Eminescu 2003. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor şi Camelia Stumbea. În: Studii eminescologice 6, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2004.
 • Mihai Eminescu 2004. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor şi Camelia Stumbea. În: Studii eminescologice 7, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2005.
 • Mihai Eminescu 2005. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor şi Camelia Stumbea. În: Studii eminescologice 8, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2006.
 • Mihai Eminescu 2006. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor şi Camelia Stumbea. În: Studii eminescologice 9, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2007.
 • Mihai Eminescu 2007. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor şi Camelia Stumbea. În: Studii eminescologice 10, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2008.
 • Mihai Eminescu 2008. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor şi Camelia Stumbea. În: Studii eminescologice 11, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2009.
 • Mihai Eminescu 2009. Bibliografie întocmită de Camelia Stumbea și Ingrid Bârleanu. În: Studii eminescologice 12, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2010.
 • Mihai Eminescu 2010. Bibliografie întocmită de Camelia Stumbea și Irina Porumbaru. În: Studii eminescologice 13, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2011.
 • Mihai Eminescu 2011. Bibliografie întocmită de Camelia Stumbea și Irina Porumbaru-Melinte. În: Studii eminescologice 14, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2012.
 • Mihai Eminescu 2012. Bibliografie întocmită de Camelia Stumbea, Irina Porumbaru și Elena Bondor. În: Studii eminescologice 15, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2013.
 • Mihai Eminescu 2013. Bibliografie întocmită de Camelia Stumbea, Irina Porumbaru și Elena Bondor. În: Studii eminescologice 16, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2014.
 • Mihai Eminescu. Articole din periodice (1990 - 1999). Bibliografie selectivă. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2000, 76 p.
 • Minerva. Revistă de sinteză culturală (1927-1930). Indice bibliografic de Martin Bodinger şi N. Didoiu. Iaşi, BCU„Mihai Eminescu”, 1971, 26 p.
 • Moldova Liberă şi Lupta Moldovei (1944 -1947). Indice bibliografic de Valeria Potop şi Lidia Gavrilescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 1080 p.
 • Natura. Revistă pentru răspândirea ştiinţei (1905 - 1916; 1922 -1948). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1973, 564 p.
 • Natura. Serie nouă (1949 - 1960). Indice pe materii. Indice de nume de Virginia Sănăuceanu şi Dorina Mercheş. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1970, 141 p.
 • Otilia Cazimir. Bibliografie de Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 91 p.
 • Pagini moldovene (1932 - 1933). Indice pe materii alfabetic şi analitic de Eugenia Viorica Toma. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 29 p.
 • Radu Popescu. Bibliografie de Mariana Stescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1973, 47 p.
 • Receptarea literaturii elveţiene de expresie franceză în România. Bibliografie de Aurelia Stoica şi Anca Alexandrescu, cu o prefaţă în limba franceză de Marina Mureşanu Ionescu. Iaşi, B. C. U. „Mihai Eminescu”, 2002, 89 p. (şi ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2007, 121 p.
 • Receptarea lui Marcel Proust în România (1920-1944). Bibliografie de Laura Guţanu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2003, IV,54, VI p. (şi ediţia a 2-a. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2006, IV,54, VII p.
 • Revista idealistă (1903 - 1916). Indice bibliografic de Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 286 p.
 • Revista Ideei (1900 -1916). Indice bibliografic de Martin Bodinger. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 86 p.
 • Revista scriitoarei (1926 - 1943). Indice bibliografic de Lidia Gavrilescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1981, 190 p.
 • Revista de filosofie (Bucureşti, 1907 - 1943). Indice bibliografic de Martin Bodinger. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1975, 107 p.
 • Revista socială (1884 - 1887). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 6 p.
 • Revista Universul literar: 1938-1945: bibliografie / Aurelia Stoica (coord.), Anca Cristina Alexandrescu, Elena Bondor, Cezara Gherghel, Laura Guţanu, Mariana Nestor, Veronica Pricope, Camelia Stumbea; introducere de Victor Durnea. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 664 p. (Bibliographica)
 • Secolul XX, vol. I (1961 - 1975). Indice bibliografic tematic adnotat de Silvia Tomescu-Moşneguţu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1988, 699 p.
 • Stolnicul Constantin Cantacuzino. Bibliografie de Maria Rezlescu. Cu un studiu introductiv de I.D. Lăudat. Iaşi, B.C. U. „Mihai Eminescu”, 1972, 29 p.
 • Sudii literare (1942, 1943, 1944, 1948). Indice bibliografic. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971.
 • Umanitatea. Revistă literară, socială şi ştiinţifică. Iaşi, 1920. Indice bibliografic de Aurora Alucăi. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 43 p.
 • V. Voiculescu (1884 – 1963). Biobibliografie, vol. I - II de Aurora Alucăi. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1988, 1884 p.
 • Versuri şi proză (1911 - 1916). Indice bibliografic de Maria Saliniuc. Iaşi, B. C. U. „Mihai Eminescu”, 1975, 89 p.
 • Viaţa românească (1971 - 1985). Indice bibliografic de Lidia Gavrilescu şi Veronica Pricope. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1992, 790 p.
 • Viaţa românească (1948 - 1963). Indice alfabetic. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1966, 30 p.
 • Viaţa românească (1986 - 1989). Indice bibliografic de Veronica Pricope, Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1995, 191 p.
 • Viaţa românească (1990 - 1994). Indice bibliografic de Veronica Pricope, Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1999, 207 p.
 • Viaţa românească, vol. 2.1 (1948 - 1963). Indice pe materii. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1966, 449 p.
 • Vieaţa nouă (1905 - 1925). Indice bibliografic tematic adnotat de Silvia Moşneguţu, M. Frunză. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1975, 503 p.
 • Volume de Rabindranath Tagore editate în traducere românească. Bibliografie de Aurelia Stoica. În: Grădinarul / Rabindranath Tagore; traducere de Al. Husar; cuvînt înainte şi notă biografică de George Popa. Ediţie bilingvă. Iaşi, Institutul European, 2006, p. 221-222.


 • Alăuta românească (1837 - 1838). Ediţie facsimilată urmată de transcrierea textului, glosar şi indici de Cornelia Oprişanu. Bucureşti, Minerva, 1970, 186 p.
 • Alexandrescu, Carmen. Vedeta uniformă – punct de acces în fişierul de autoritate. Iaşi, Editura Documentis, 2004, 112 p.
 • Alexandrescu, Carmen (coord.). ALEPH: ghid de utilizare a modulului de catalogare pentru monografii. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2004, 318 p.
 • Biblioteca și perenitatea culturii românești. [Cuprinde Lucrările conferinței prilejuite de sărbătorirea a 150 de ani de la deschiderea Bibliotecii Academiei Mihăilene]. Iași, BCU „Mihai Eminescu”, 1990, 542 p.
 • Biblioteca universitară între tradiţie şi devenire. [Cuprinde comunicările ştiinţifice susţinute la Zilele Bibliotecii]. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”,, 1988, 386 p.
 • Bibliotecile de învăţământ superior în anii construirii socialismului. [Cuprinde Lucrările simpozionului de biblioteconomie din 27-29 octombrie 1977]. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1978, 537 p.
 • Bodinger, Martin. Catalogul cărţii rare şi preţioase. Vol. I. Incunabule şi sec. XVI. Iaşi,  BCU „Mihai Eminescu”, 1974.
 • Bodinger, Martin. Catalogul cărţii rare şi preţioase. Vol. II. Sec. XVII. Iaşi,  BCU „Mihai Eminescu”, 1975.
 • Bodinger, Martin. Catalogul cărţii rare şi preţioase. Vol. III. [Carte românească veche]. Iaşi,  BCU „Mihai Eminescu”, 1976.
 • Bodinger, Martin. Catalogul cărţii rare şi preţioase. Vol. IV. Sec. XVIII. Iaşi,  BCU „Mihai Eminescu”, 1981.
 • Cercetarea bibliologică şi bibliotecile specializate. [Cuprinde lucrările Seminarului de bibliologie desfăşurat la Biblioteca de Fizică şi Chimie]. Iaşi, BCU  „Mihai Eminescu”, 1993-1995, 2 vol.
 • Chihaia, Lăcramioara; Chipcea, Elena; Covaci, Marinela. Fişierul de autoritate nume de persoane : ghid practic de utilizare în Aleph 500. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2005, 71 p.
 • Chipcea, Elena. Cărţi cu dedicaţii în BCU Iaşi : Fondul Ibrăileanu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2003, 168 p.
 • Daniş, Luminiţa (coord.). Descrierea serialelor în Aleph 500.16.02 . Iaşi, BCU „Mihai Eminescu", 2006, 259 p., pl.
 • Gaidagis, Nicos. Catalogul cărţilor greceşti de la BCU „M. Eminescu" Iaşi . Vol. I.  Sec. XVI-XVII. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974.
 • Gaidagis, Nicos. Catalogul cărţilor greceşti de la BCU „M. Eminescu" Iaşi . Vol. II.  Sec. XVIII. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1975.
 • Gaidagis, Nicos. Catalogul cărţilor greceşti de la BCU „M. Eminescu" Iaşi . Vol. III.  Sec. XIX. Partea 1 (1801 - 1820). Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1978.
 •  Gaidagis, Nicos. Catalogul cărţilor greceşti din BCU „M. Eminescu". [Selectiv]. Cuv. înainte la reeditare.  Iaşi, Centrul Cultural Elen, 2001, 127 p.
 • Hălciug, Carmen (coord.). Ghid de indexare a documentelor: UNIMARC, Blocul 6. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2005, 61 p.
 • IFLA Principles for Care and Handling of Library Materials , IFLA - PAC, no. 1, 1998. Principii de păstrare şi mânuire a materialului de bibliotecă. Traducere de Lăcrămioara Chihaia şi Elena Ştefănescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2009, [74 p.] (postat pe site-ul IFLA).
 • Marinescu, Nicoleta; Ianuș, Mariana; Alexandrescu, Anca. Biblioteca, de la tradiție la modernitate. Iași, Astel Design, 1999, 210 p.
 • Marinescu, Nicoleta. Dezvoltarea profesională biblioteconomică: culegere de interviuri, articole, comunicări, proiecte. Prefață de Elena Leonte. Iași, Princeps Edit, 2007, 143 p.
 • Marinescu, Nicoleta. BCU Iaşi: parcurs sentimental. Iaşi, Studis, 2008, 161 p.
 • Marinescu, Nicoleta. Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri. Iaşi, Pim, 2009, 354 p. (şi ed. a 2a revăzită şi adăugită, Iaşi, Pim, 2010).
 • Marinescu, Nicoleta; Covaci, Marinela. ISISMARC: ghid de prelucrare a resurselor informaţionale. Iaşi, Pim, 2010, 183 p.
 • Missir, Petru Th. Scrisori literare şi politice. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Liviu Papuc. Iaşi, Convorbiri literare, 2010, 427 p.
 • Papuc, Liviu. Societari junimiști în documente. Iași, Princeps Edit, 2006, 385 p. (și ediția a 2-a, revăzută și adăugită, Iași, Convorbiri Literare, 2008, 357 p.).
 • Popa, Marcela; Chihaia, Lăcramioara. Fişier de autoritate pentru nume de colectivite în Aleph 500.16.02 : ghid practic. Iaşi,  BCU „Mihai Eminescu”, 2006, 65 p.
 • Popescu, Nicoleta; Papuc, Liviu; Tătărucă, Radu. Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”: monografie. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1989, 192 p.
 • Samoilă, George (ed.). Laudatio in memoriam Martin Bodinger (1929-2012): biobibliografie. Cuvânt înainte de prof. dr. Mircea Regneală. Iași, Pim, 2012, 223 p.
 • Vitcu, Reveca. Catalogul ilustrat al tipăriturilor elzeviriene din bibliotecile ieşene. Iaşi : BCU „Mihai Eminescu”, 1997, 197 p.
 • Vitcu, Reveca (coord.). Descrierea publicaţiilor seriale în Aleph 505.14.2 . Iaşi, BCU  „Mihai Eminescu", 2002, 40 p., 2 anexe.

Sus