Împrumut la domiciliu

  • Împrumutul la domiciliu se face atât în unitatea centrală, etajul I, Sala Împrumut la domiciliu/Sala Multimedia cât şi la bibliotecile filiale.
  • Servirea publicaţiilor se efectuează pe bază de comandă online.
  • Pentru a efectua împrumuturi, utilizatorii trebuie să deţină permis de bibliotecă vizat.
  • Studenţii, masteranzii şi doctoranzii care au optat pentru un permis gratuit pot împrumuta la domiciliu maxim 5 publicaţii simultan (în sediul central plus filiale) pentru 15 zile, fără posibilitatea de prelungire. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii care au optat pentru un permis contra cost pot împrumuta la domiciliu maxim 20 de publicaţii simultan (10 publicaţii în sedul central, 10 publicaţii in filiale), pentru 15 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile.
  • Cadrele didactice universitare pot să împrumute la domiciliu, simultan, 10 publicaţii în sedul central şi 10 publicaţii in filiale, pentru 15 de zile, cu posibilitatea unei prelungiri.
  • Sunt excluse de la împrumutul la domiciliu următoarele categorii de publicaţii: periodicele, dicţionarele, enciclopediile, atlasele, lucrările practice şi de laborator, lucrările cu uz intern, tezele de doctorat, publicaţiile apărute înainte de 1950, colecțiile speciale, exemplarele unice.

Sus