Consultarea publicațiilor în sălile de lectură

 • Pentru consultarea publicațiilor în sălile de lectură, utilizatorii trebuie să aibă permisul de bibliotecă vizat.
 • Biblioteca pune la dispoziție 6 săli de lectură în sediul central și 24 în bibliotecile filiale.
 • În sălile de lectură pot fi consultate direct publicațiile uzuale, restul colecțiilor necesitând comandarea din depozite pe baza buletinului de comandă online.
 • În sala de lectură a Bibliotecii de Drept publicațiile sunt cu acces liber la raft.
 • Persoanele cu dizabilități pot consulta publicațiile în sala de lectură a Bibliotecii de Filosofie.
 • Numărul maxim de împrumuturi în sălile de lectură în sediul central este de 10 la sala de lectură I/II/III, 10 la sala periodice, 5 la sala colecţii speciale iar în filiale este de 10.
 • Termenul de împrumut al publicațiilor în sală este de 5 zile, cu 2 prelungiri posibile.
 • În filiale, termenul de împrumut al publicaţiilor în sala de lectură se stabileşte în funcţie de numărul de exemplare şi de numărul de solicitări pentru fiecare document în parte.
 • Accesul la bazele de date științifice este gratuit pe baza permisului de bibliotecă vizat.

Săli de lectură

Sala de lectură I

Sala de lectură I (Sediul central, etaj I, aripa Copou, 82 de locuri)

 • Sala de lectură este destinată tuturor categoriilor de utilizatori.
 • Aici poate fi consultată cu acces liber la raft donația Rotary Club.
 • Sunt puse la dispoziția utilizatorilor publicații uzuale din toate domeniile.
 • Utilizatorii pot consulta uzualele de sală sau cărți comandate din depozit.

Sala Periodice

Sala Periodice (Sediul central, etaj II, aripa Păcurari, cu acces prin Sala II)

 • Este destinată tuturor categoriilor de utilizatori.
 • Aici pot fi consultate publicațiile periodice curente, uzualele de sală sau publicațiile periodice comandate din depozit.

Sala Împrumut la domiciliu/Multimedia

Sala Împrumut la domiciliu/Multimedia (Sediul central, etaj I, aripa Păcurari)

Sala de lectură II

Sala de lectură II (Sediul central, etaj II, aripa Păcurari, 70 de locuri)

 • Este destinată tuturor categoriilor de utilizatori.
 • Aici funcționează și Centrul de Documentare Europeană „Karl Kurt Klein” care pune la dispoziția utilizatorilor publicații cu acces liber la raft.
 • Aici pot fi consultate publicații ale Băncii Mondiale existente în BCU Iași.
 • Utilizatorii pot consulta uzualele de sală sau cărți comandate din depozit.

Sala de lectură III

Sala de lectură III (Sediul central, etaj II, aripa Copou, 48 de locuri)

 • Este destinată tuturor categoriilor de utilizatori.
 • Sunt puse la dispoziția utilizatorilor uzualele de sală, dicționare și enciclopedii din domenii umaniste.
 • Utilizatorii pot consulta uzualele de sală sau cărți comandate din depozit.

Sala Colecţii Speciale

Sala Colecții speciale (sediul central, etaj II, aripa Copou, cu acces prin Sala de lectură III, 8 locuri).
Contact: col.speciale@gmail.com https://www.facebook.com/specialcollectionsbcu/

 • Este destinată în special cadrelor didactice universitare, cercetătorilor și doctoranzilor.
 • Celelalte categorii de utilizatori au acces la colecțiile de albume, muzică tipărită, materiale cartografice, documente audio/video, resurse electronice. Fondul vechi poate fi consultat pe baza unei recomandări sau cereri adresate conducerii instituției.
 • Instrumente de lucru puse la dispoziţie: enciclopedii generale şi pe domenii (muzică, artă), cataloage tipărite pentru colecţiile de manuscrise, carte românească veche, incunabule, carte straină veche, carte bibliofilă din bibliotecile din Iaşi şi din ţară, ediţii ale unor cărţi româneşti vechi şi manuscrise, alte lucrări de specialitate
 • Fondurile colecţiilor speciale se consultă numai la sală.
 • Numărul de comenzi la sală este de maxim 5.
 • Pentru protejarea unor categorii de documente se dispun măsuri speciale de consultare:
  • Se consultă întâi cataloagele pentru publicaţiile din fondul general.
  • Dacă pentru documente vechi există ediţii noi, se vor consulta acestea.
  • Dacă există copie microfilmată sau digitală, se va consulta aceasta, pentru protejarea originalului.

Regulament

 • Este interzisă consultarea materialului de biblioteca cu mâinile murdare.
 • Este interzisă folosirea stiloului sau pixului pentru a se lua notiţe (este recomandat numai creionul).
 • Este interzisă însemnarea textului, sau luarea de notiţe direct pe paginile materialului consultat.
 • Este interzisă sprijinirea pe materialul de bibliotecă (acest mod de consultare va duce la tensionarea legăturii volumului).
 • Este interzisă atingerea anluminurilor şi a miniaturilor (în cazul manuscriselor).
 • Este interzisă lăsarea deschisă a volumelor atunci când nu se mai consultă.
 • Este interzisă așezarea volumelor deschise unul deasupra celuilalt.
 • În funcţie de starea de conservare, de vechimea şi de raritatea lor, manuscrisele se vor consulta folosind mănuşi (puse la dispoziţie la sala de lectură).

Regulament pentru Utilizatori

Sus