Consultarea bazelor de date științifice

Accesul la bazele de date științifice se face gratuit numai de pe calculatoarele din reţeaua Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi și din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza".

         

         

SemanticScholar     Persee     coree     base     jurn      econbiz      ceeol          


ANELIS

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu este membru fondator al Asociaţiei Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România - ANELIS PLUS, care activează cu scopul reprezentării intereselor de informare şi documentare ale membrilor săi, promovând cunoașterea şi susţinând implementarea politicilor educaţionale şi de cercetare prin achiziţia de resurse electronice de informare ştiinţifică destinate învăţământului şi cercetării, pentru a răspunde nevoilor crescânde de informare şi documentare ale utilizatorilor din România.


  • Baze de date abonate

1. Baze de date/ platforme fulltext

Elsevier Science Direct - Journals Freedom Collection

AnelisPlus

Ghid de utilizare

Elsevier - Science Direct Freedom Collection (abonată de UAIC, poate fi accesată din spațiile UAIC și din BCU – sediul central)

SpringerLink Journals

AnelisPlus

Ghid de utilizare

Springer Nature - SpringerLink Journals (abonată de BCU Iași, poate fi accesată din BCU – sediul central -și din bibliotecile filiale – utilizând calculatoare dedicate)

Wiley Journals

AnelisPlus

Ghid de utilizare

Listă titluri Wiley Journals 2021 accesibile pe bază de IP

Listă titluri Wiley Journals 2021 accesibile prin Acces Mobil (click pe Journal Price Lists, apoi se alege fisierul “Journal title list, Changes and Collections”)

Wiley Journals (abonată de BCU Iași, poate fi accesată din BCU – sediul central -și din bibliotecile filiale – utilizând calculatoare dedicate)

ProQuest Central

AnelisPlus

Ghid de utilizare

Proquest - ProQuest Central (abonată de BCU Iași, poate fi accesată din BCU – sediul central - și din bibliotecile filiale – utilizând calculatoare dedicate)

JSTOR

Ghid de utilizare

Listă titluri JSTOR Arts & Sciences III Collection

Listă titluri JSTOR_Language & Literature Collection

JSTOR – Colecţiile Arts & Science şi Language & Literature (abonată de BCU Iași, poate fi accesată din BCU – sediul central - și din bibliotecile filiale – utilizând calculatoare dedicate)

CEEOL

CEEOL (abonată de BCU Iași, poate fi accesată din BCU – sediul central - și din bibliotecile filiale – utilizând calculatoare dedicate)

2. Baze de date bibliografice și bibliometrice

Clarivate Analytics (Web of Science, Journal Citation Reports, Derwent Innovation Index)

AnelisPlus


Ghid de utilizare Web of Science
Ghid de utilizare Journal Citation Reports
Ghid de utilizare Derwent Innovation Index

Clarivate Analytics – Web of Science, Journal Scitation Report, Derwent Innovation Index (abonată de UAIC, poate fi accesată din spațiile UAIC și din BCU – sediul central)

ELSEVIER - SCOPUS

AnelisPlus

Ghid de utilizare

Elsevier – Scopus (abonată de UAIC, poate fi accesată din spațiile UAIC și din BCU – sediul central)

3. Aplicații pentru cercetare (în chimie și matematică)

MatSciNet

AnelisPlus

Ghid de utilizare

AMS – MathSciNet (abonată de UAIC, poate fi accesată din spațiile UAIC și din BCU – sediul central)

REAXYS

Ghid de utilizare

Elsevier – Reaxys (abonată de UAIC, poate fi accesată din spațiile UAIC și din BCU – sediul central)
  • Baze de date în acces liber (open access)

SemanticScholar

Persee

coree

base

jurn

econbiz

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Directory of Open Access Books (DOAB)

Directory of Open Access Repositories (DOAR)

Sus