Resurse BCU Iași, tehnologie Arcanum
Library resources, Arcanum technology

Resurse BCU Iași, tehnologie Arcanum


Digiteca Arcanum este una dintre cele mai dinamice platforme europene care oferă acces online la peste două milioane de pagini ale unor publicații românești. Tehnologia bazată pe inteligență artificială le permite cititorilor să exploreze intuitiv universul de cuvinte și imagini prins în mozaicul rubricilor de revistă și de ziar. Funcțiile de căutare permit identificarea facilă a informațiilor relevante. Recunoașterea facială asigură identificarea personalităților ale căror portretizări fotografice au fost publicate în presa vremii. Descărcarea documentelor se realizează rapid și eficient. Aceste avantaje sunt acum disponibile în beneficiul utilizatorilor Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. De la 1 iunie, în toate spațiile de lectură din rețeaua BCU Iași (unitatea centrală și cele 12 filiale), cititorii activi pot accesa în mod gratuit resursele de informare și documentare puse la dispoziție de Digiteca Arcanum. Pentru utilizatorii care preferă accesul mobil, compania Arcanum oferă abonamente premium, la preț redus cu peste 50% din tarifele standard.

Totodată, conducerea Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” și echipa Arcanum au convenit încheierea unui acord de cooperare privind prelucrarea digitală a unor reviste și ziare de larg interes public. Prin acest parteneriat se materializează obiectivul de a lărgi accesul public la tipărituri de dimensiuni medii și mari, astfel încât la BCU Iași să poată fi consolidată conservarea unui repertoriu cât mai divers și mai bogat de documente aflate în patrimoniul instituției. Nu în ultimul rând, colaborarea are rolul de a extinde la nivel internațional accesul la publicații care momentan există doar în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, fiind cunoscute doar unui număr foarte restrâns de utilizatori. Ne propunem ca fuziunea tehnologiilor de prelucrare digitală ale companiei Arcanum cu resursele documentare ale Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” să le ofere cât mai multor cititori experiențe utile și rodnice de lectură și cercetare online.

Baze de date ştiinţifice BCU Iaşi

 

Instrucţiuni în vederea achiziţionării unui abonament cu tarif redus
pentru acces mobil la Arcanum Digiteca*

Pentru crearea unui cont de acces mobil la Arcanum Digiteca, te rugăm să ții cont de pașii următori:
1. Accesează portalul https://adt.arcanum.com/ro/ şi înregistrează-te. Dacă ai deja un cont creat pe Arcanum Digiteca, apelează butonul Conectare pentru a intra în contul tău.
2. Deschide o nouă pagină de internet (folosind acelaşi browser) şi accesează site-ul bibliotecii (www.bcu-iasi.ro).
3. Conectează-te prin cont şi parolă la Catalogul BCU Aleph (https://aleph-new.bcu-iasi.ro/F).  
4. Accesează linkul Abonament acces mobil Arcanum şi completează formularul.
Important: Completarea formularului şi alegerea unui abonament cu preţ special pentru utilizatorii bibliotecii este posibilă de pe calculatoarele sau dispozitivele care nu sunt conectate la reţeaua de internet a BCU Iaşi, întrucât din spaţiile bibliotecii, accesul la platforma Arcanum Digiteca este gratuit.
Tarife pentru utilizatorii BCU Iaşi:
Abonament pentru 6 luni: 130 lei
Abonament pentru  12 luni: 200 lei.
*Oferta este dedicată utilizatorilor BCU Iași, cu permisul vizat pe anul în curs.Library resources, Arcanum technology


Arcanum Digitheca is one of the most dynamic European platforms that provide online access to more than two million pages of Romanian publications. The artificial intelligence-based technology allows readers to intuitively explore the universe of words and images enclosed in the mosaics of journal and newspaper columns. Search functions make it easy to find relevant information. Facial recognition enables the identification of personalities whose photographic portraits were published in the media outlets of their time. Documents are downloaded quickly and effectively. Such benefits are now available to the patrons of the Central University Library "Mihai Eminescu". Starting with the 1st of June, in all the public spaces of our library network (the central unit and the 12 branches), readers can freely discover and enjoy the high quality resources provided by Arcanum Digitheca. For those who prefer mobile access, Arcanum offers premium subscriptions, at more than 50% off standard rates.

At the same time, the management of the Central University Library "Mihai Eminescu" and the Arcanum team have agreed to conclude a cooperation agreement on the digital processing of various journals and newspapers of public interest. The main objective of this partnership is to widen the public’s access to medium and large media formats, in order to preserve the library’s rich repertoire of documents. Last but not least, the collaboration aims to expand international access to publications that currently exist only in the collections of the "Mihai Eminescu" Central University Library, and are known only to a very limited number of readers. The fusion between Arcanum's digital processing technologies and the documentary resources of the "Mihai Eminescu" Central University Library aims at offering useful and fruitful online access to as many readers as possible.

CUL Library Scientific Databases

 

Instructions for acquiring a discounted subscription
for mobile access to Arcanum Digiteca*

To create a mobile access account to Arcanum Digiteca, please consider the following steps:
1. Access the portal https://adt.arcanum.com/ro/ and register. If you already have an Arcanum Digiteca account, press the Conectare button to log into your account.
2. Open a new page in the same browser and access BCU library's site (www.bcu-iasi.ro).
3. Log in with your account and password to the BCU Aleph catalogue (https://aleph-new.bcu-iasi.ro/F).  
4. Access the link Abonament acces mobil Arcanum and fill in the form Arcanu, mobile access subscription.
Important: Completeng the form and choosing a special price subscription for library's users is possible on computers or devices which are not connected to BCU Iasi network, as within the library spaces, access to the Arcanum Digiteca platform is free.
Fees for the BCU Iasi users:
6 month subscription: 130 lei
12 month subscription: 200 lei.
*The above offer is dedicated to the BCU users who have a valid library card for the ongoing year.

Sus